ELTEREN GIN

 

Vun dem Moment un, wou mir ee Kand erwaarden, si mir schonns Elteren.

An trotzdem ass et no der Gebuert schwéier erauszefannen, firwat kräischt mäin Kand, wat brauch et an wei kann ech him hëllefen.

Et ass net esou, dat en ëmmer instinktiv an genau an direkt weess, wat hien brauch an wat  en soll maachen. Eréischt duerch d' Liewen mam Kand, Erfahrungen sammelen an ausprobéieren fënnt een Léisungen an leiert een säi Kand besser kennen.

Et ass ganz wichteg, do net direkt ze héich Uspréch u sech ze stellen, mee sech Zäit ze loossen.

Dat wichtegst fir Äert Kand ass ëmmer d' Léift, déi Dir him gidd.

Probéiert Iech an Äert Kand eran ze spieren, lauschdert ob seng Signalen.Och wann Dir net emmer direkt verstitt, wat hien brauch. Dat wichdegst fir Äeren Bebée as et virun allem wouer gehuel ze gin. Dat schaaft sein Urvertrauen, d' Secherheet, dat hien net alleng as an dat Dir, als seng Elteren Iech em hien këmmert.

Dir sidd d' Elteren an vertraut dorop, dat Dir erausfannt, wat dat bescht fir Äert Kand ass. Dir musst zu zwee un engem Strang zéien, Iech géigenseiteg ënnerstëtzen an encouragéieren. Da kann et nëmmen goud goen!

Esch lauschteren Iech no an ënnerstëtzen Iech.

Kleng Tipps an Tricks kennen och hei oft hëllefen. Oft geet Nolauschteren, d' Rassuréieren an d' Encouragéieren schonns duer.

Dobäi probéieren ech, meng professionell an och perséinlech Erfahrungen afléissen ze loossen.

Wann néideg, kann ech Iech un aner Professioneller weiderleeden.